Tuesday, January 5, 2016

بازسپاری دیم: ساحت جوانی / هانری میشو - بیژن الهی / دوزبانه


[شیوه آماده‌سازی کتاب]این کتاب، نسخه‌ای‌ست بازساخته از «ساحت جوّانی»، هانری میشو/بیژن الهی چاپ دوم، 1359، تهران. چنان‌که در دو اشاره‌ مترجم خواهد آمد، او در شیوه نگارش فارسی دقت‌هایی به خرج داده است. در این نسخه تلاش شده، نکته‌ها و شکل‌های پیشنهادشده مترجم با همان ترتیب باقی بماند به‌جز چند جا. نخست اینکه از خطچه‌های کوچک (-) خبری نیست و واژ‌ه‌های ترکیبی با نیم‌فاصله شناختنی‌ست.

دیگر این‌که همه‌جا «تنوین» و «خوا»، به خواست مترجم (ن.ک. اشاره [چاپ دوم]) به همان شکل معمول نوشته شده است.

سه‌دیگر که چون زیبایی و دقت کار مترجم در کار نمایانده شود، اصل فرانسه‌ی شعرها در برگ روبروی فارسی آن آورده شد. این شعرها از کتاب L’ESPASE DU DEDANS, Henri Michaux; nrf, Gallimard, 1966 برداشته شده‌اند.

در نسخه اصلی فارسی، تصویرهایی از نقاشی‌های میشو به انتخاب بیژن الهی به شعرها سنجاق شده‌؛ همچنین در بازسپاری نخست همین کتاب در کتابخانه دو-ال عکس نقاشی‌هایی سنجاق شده‌اند؛ اما نقاشی‌های میشو به این ادیسیون، جز روی جلد و یکی‌دو جای دیگر، افزوده نشده. نگارنده امیدوار است به زودی مجموعه جدایی ویژه نقاشی‌ها و طرح‌های میشو را همین‌جا منتشر کند.


                                                                                  امیر حکیمی
                                                                    دیماه 1394
             لینک دریافت: ساحت جوانی (فرانسه-فارسی)
             شعر هانری میشو- بیژن الهی
             بازسپاری دیم
             کتابخانه دو-ال، دیماه 13941 comment:

Antonin Artaud said...

سلام و دم شما گرم
دوست گرامی این اظهارنظر متعلق به پستی‌ست مربوط به "چهار کوآرتت تی‌.اس الیوت برگردان مهرداد صمدی" و چون امکان ارسال در آن‌جا میسر نشد، مطلب خود را در این صفحه ارسال می‌کنم و مربوط است به منتقدی هیو کنر نام که ردی از او نیافته‌اید گویا. این فرد منتقد سرشناس کانادایی‌ست که خود می‌توانید با جستجویی در گوگل مطالب فراوانی از او بیابید. شکل نوشتاری انگلیسی نام او بدین صورت است: Hugh Kenner. کتابی هم دارد منتشرشده به سال 1962 که می‌شود 1341 خودمان و احتمالا همین کتاب است که صمدی از آن وام‌هایی گرفته. این هم از عنوان کتاب: T. S. Eliot: A Collection of Critical Essays

گامتان استوار