Monday, December 2, 2013

حرفهای همسایه/ نیما یوشیج


همسایه!

خواهش می‌کنم این نامه‌ها را جمع کنید. هرچند مکرر است و عبارات بی‌جا و حشو زواید زیاد دارند و باید اصلاح شوند، اما یادداشتهایی‌ست. اگر عمری نباشد برای نوشتن آن مقدمه‌ی حسابی درباره‌ی شعر من، اقلن اینها چیزهایی‌ست.
من خیلی حرف‌ها دارم برای گفتن. نگاه نکنید که خیلی از آنها ابتدایی‌ست، ما تازه در ابتدای کار هستیم. به اسم "به همسایه" یا "حرفهای همسایه" باشد، اگر روزی خواستید به آن عنوانی بدهید.
درواقع این کار وظیفه‌ای‌ست که من انجام می‌دهم. شما در هرکدام از آنها دقت کنید خواهید دید که این سطور با چه دقتی که در من بوده است، نوشته شده است.

امید دارم روزی شما هم این کار را بکنید و به این کاهش بیفزایید.

                                                                                    خرداد 1324


این نسخه الکترونیکی از کتاب «درباره  هنر شعر و شاعری»، گردآوری سیروس طاهباز، موسسه انتشارات نگاه، 1385؛ بازنویسی و بازسپاری شده. (رسم‌الخط، سجاوندی، پانوشت‌ها و فهرست اعلام از تنظیم‌کننده‌ی نسخه‌ست) 


دریافت: حرفهای همسایه، نیما یوشیج 
بازسپاری نسخه الکترونیکی Do-Library ؛ آذر 1392