Saturday, June 7, 2014

پنج آواز برای ذوالجناح (شعر هوشنگ آزادی‌ور) / چاپ نخست 1350اشاره


عکس این کتاب را، از دوستانِ ندیده کسی برایم فرستاده، بسیار از او سپاسگزارم، من هم با همان رسم‌الخطِ کتاب، به پی‌دی‌اف بازسپردم.
نمی‌دانم از هوشنگ ‌آزادی‌ور به جز این دفتر شعر که در سال پنجاه چاپ شده، آیا دفتر دیگر هم به چاپ رسیده باشد.
به هر روی حال و هوای این شعرها هم دنباله‌ی همان فضای دفترهای روزن و شعر دیگر و جنگ طرفه است.

                   
                   فریب از عرض رشد می‌کند
                   فریب در ناخن می‌نشیند
                   و مرد را از ورطه می‌پراند.    
دریافت کتاب : پنج آوازبرای ذوالجناح 
                    (لینک جایگزین)
هوشنگ آزادی‌ور
چاپ نخست: نشر رز، 1350
بازسپاری نخست (دیجیتال): کتابخانه دو-ال خرداد 1393 (Do-Library)No comments: