Tuesday, July 1, 2014

پرویز اسلامپور / بازسپاری دیم خرداد 1393


»Ce jeu insensé d’écrire«
/ Mallarmé

اشاره.

این دفتر شعر اسلامپور با نام "پرویز اسلامپور" نخست بار بهمن هشتاد و شش، به لطف دوست بزرگوارم آرش جودکی در این صفحه بازسپاری شد. از آن روز تا امروز شعر حجم و در دل آن شعر دیگر، دیگر ناشناخته و گوشه‌گیر نمانده و این اسم‌ها و شعرها آنچنان که بود، به گوش غریبه نمی‌آید.

دوست عزیز من، ارژنگ آقاجری چندی پیش نسخه‌ی دیجیتالی از همان کتاب را با توضیح مختصری برایم فرستاد. توضیح اینکه اولن او این نسخه را به دقت و با ذوق فراوان به رنگ و روی اصل کتاب که در دسترس‌اش بوده ساخته و آماده کرده به همان رسم و ویراست و افزون بر این، جاهایی اشتباه تایپی و افتاده‌گی‌هایی که گویا در کتاب به نظرش آمده تصحیح کرده است.


این تصحیح (منظور از تصحیح، تصحیح اشتباه تایپی و افتادگی‌ست) کار بسیار دشواری‌ست چون هرکس شعرها را خوانده باشد خوب می‌داند که مثلن تشخیص «سایه‌تی» (که در نسخه نخست آمده) یا «سایه‌یی» (در این نسخه) در این سطر:

از پر خفاش که حلقه‌ای برگیری
اینجا نشسته‌تر از سایه‌[...]

از مفهوم شعر تقریبن غیرممکن است، اما از آنجا که در ادامه‌ این شعر هرگز خطاب دوم شخص به کار گرفته نشده، شکل دومی (سایه‌یی) به درست نزدیک‌تر می‌آید. با این همه گنگی شعرها، امکان تصحیح (هرچند در جاهای محدودی) را بسیار دشوار می‌کند.


دیگر؛ خوراک نوستالژیکی‌ست شکل و شمایل دیجیتالی این کتاب، متفاوت از هر نسخه‌ای که تا امروز به این صفحه سپرده شده. این‌که پی‌دی‌اف و دیگر اشکال کتاب‌های دیجیتال آن حال و هوا و  مزه و بو را ندارند، اگرچه حال و هوای دیگری‌ست، غیابی را پیوسته یادآوری می‌کند: غیاب کالبد؛ که چیزبوده‌گی کتاب را به پرسش می‌کشد... (من قصد داشتم درباره این غیاب، یا این شکل دیگر حضور، یادداشتی بنویسم بر پیشانی این کتاب که آن را به وقت دیگری گذاشتم تا بازسپاری این نسخه بیش ازین به تاخیر نیفتد).  
به هر روی این نسخه از سایر کتابهایی که تا امروز به این کتابخانه سپرده شده حجیم‌تر درآمده و دریافت آن حوصله می‌خواهد.

                   «می‌لرزد این خون در مرگ
                   تیره می‌شود و

                   می‌چکد»
                  

دریافت کتاب: پرویز اسلامپور
چاپ 1349، چاپخانه گیلان
(بازسپاری نخست بهمن 1386)
بازسپاری دیم خرداد 1393 
کتابخانه دو-ال  Do-Library           No comments: